Om

Det fackliga nätverket Försvara Strejkrätten bildades för att stärka opinionen mot de förslag till inskränkningar i konflikträtten som den av regeringen tillsatta utredningen skulle lägga fram 20 juni 2018. Att sedan LO, TCO och Saco tillsammans med Svenskt Näringsliv lade fram ett eget lagförslag som regeringen genast ställde sig bakom har inte förändrat nätverkets uppgift: att försvara strejkrätten. Den 1 november 2018 lade regeringen fram förslaget till ny lag och skickade det på remiss. Den 18 juni 2019 ska riksdagen rösta om förslaget.

Genom att sprida information och genomföra olika typer av opinionsyttringar vill vi stärka det fackliga motståndet mot alla försämringar av de fackliga rättigheterna.

Nätverket är partipolitiskt oberoende och välkomnar såväl enskilda som fackliga organisationer på alla nivåer som delar vår målsättning att hjälpa till.

E-post forsvarastrejkratten@gmail.com Timmar https://www.facebook.com/natverketforsvarastrejkratten/
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close