Material

Skriv remissvar under januari!

Regeringens förlag till inskränkningar i strejkrätten är ute på remiss. Kräv att din fackliga organisation skriver ett svar på remissen! Försvara Strejkrätten i Stockholm har gjort en utmärkt mall för sådana svar som alla kan klippa och klistra ur. I dokumentet finns också instruktioner för vart och hur svaret ska skickas. OBS! Sista datum för svar är 31 januari, så det är bråttom!

Mallen finns här: remissvarsmall strejkrätten

(OBS! Detta är en uppdaterad version. Det fanns ett fel i den tidigare som vi har rättat till 190110.)

Ny broschyr om lagförslaget

Försvara Strejkrätten i Stockholm har gjort en bra och kort (3 sidor) sammanfattning av vad som står på spel med det förslag regeringen skickade ut på remiss 1 november 2018. Ladda ner, skriv ut och sprid länken: Folder_Rör_Inte_Strejkrätten

Såhär avslutas foldern:

”Vår samlade bedömning är denna: Med det lagförslag som nu ligger finns en överhängande risk att maktbalansen förskjuts så att arbetsgivarna – genom
att teckna billigare avtal och genom att ifrågasätta tillämpligheten av konkurrerande avtal – kan försämra våra kollektivavtal och därmed dumpa våra villkor på arbetsplatserna. Bara att denna risk existerar borde vara ett tillräckligt starkt skäl
för de fackliga centralorganisationerna att bryta uppgörelsen med Svenskt Näringsliv och istället tydligt klargöra att man motsätter sig de föreslagna inskränkningarna av strejkrätten.”

 

Här finns vårt senaste flygblad att ladda ner och skriva ut för alla som vill sprida det:

A5aug18_1 (2)A5aug18 (1)

Ladda ner: Flygblad aug18


Tidigare flygblad

Flygblad_A5Flygbladsbild

 

E-post forsvarastrejkratten@gmail.com Timmar https://www.facebook.com/natverketforsvarastrejkratten/
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close