Fackliga uttalanden

Här publicerar vi uttalanden från fackliga organisationer som vill försvara strejkrätten.


Seko Stockholm:

Lämna överenskommelsen med Svenskt Näringsliv!

Seko Stockholm kräver att förbundet lämnar LOs överenskommelse med Svenskt näringsliv om inskränkt strejkrätt. Läs mer om beslutet som togs på Seko Stockholms höstmöte här.

 

STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet:

”Fackförbundet STs avdelning inom universitets- och högskoleområdet motsätter sig en inskränkning av strejkrätten. Vi tycker det är märkligt att organisationer som tidigare motsatt sig förslag på inskränkningar i strejkrätten nu själva föreslår samma inskränkningar.”

Avdelningsstyrelsen för ST inom universitets- och högskoleområdet

 

Kommunal Västerbotten:

Generalstrejk för att förhindra inskränkning i strejkrätten!

 

På sitt representatskapsmöte 8 november 2018 antog Kommunals avdelning i Västerbotten denna motion till Kommunals kongress som hålls den 21-24 maj 2019 i Stockholm.

Vi har sedan 2016 följt turerna kring konflikten i Göteborg mellan Hamnarbetarförbundet och APM Terminals. Denna kamp har utmynnat i några märkliga effekter. Dels tillsatte vår socialdemokratiskt styrda regering 2017 en utredning för att inskränka strejkrätten. Notera att den inte hade i uppgift att se över arbetsköparsidans konfliktvapen. Endast de fackligas strejkrätt. Dels har LO tagit strid mot Hamnarbetarförbundet istället för att stötta dem mot APM Terminals, som är en ökänd antifacklig arbetsköpare. Detta har man bl.a. gjort genom att motarbeta Hamnarbetarförbundet i ord och handling, men allra värst är att man i juni 2018 ingick ett avtal med Svenskt Näringsliv med ett eget förslag på inskränkningar i strejkrätten. Detta är något som arbetsköparsidan drömt om i decennier. Man hävdar från LO-ledningens håll att man inte hade något val och att man gjorde det för att förekomma utredningens förslag på lagstiftning. Detta tycker inte vi håller som argument. Är vi en facklig kamporganisation eller inte? Vad man istället skulle ha valt att göra är att varsla om en generalstrejk. Om inte det grundläggande verktyget som strejken utgör är värt att strejka för så har vi svårt att se vad som är det. Vi är en fackförening, inte en stödtrupp till arbetsköparsidan, Svenskt Näringsliv.

att-sats nr 1:
att Kommunal drar sig ur avtalet angående strejkrätten som slutits mellan LO och Svenskt näringsliv.

att-sats nr 2:
att Kommunal, om någon framtida regering tänker göra någon inskränkning i strejkrätten, i LO agerar så att en generalstrejk utlyses för att förhindra någon inskränkning i strejkrätten.


 

Pappers:

 

”Vi pappersarbetare vill slippa gå in i valrörelsen med vetskap om att regeringen vill flytta makt från fack till arbetsgivare. De senaste 20 åren har vi sett hur kollektivavtal försvagats, färre är med i facket och hur ojämlikhet och orättvisor ökat i samhället. De sakerna hänger ihop. Vi behöver gå åt andra hållet nu. Åt fler kollektivavtal, stärkta fackliga rättigheter och mer jämlikhet. Det vi förväntar oss av en socialdemokratisk regering, är att utredningen om konflikträtten åker rakt i papperskorgen.”

Uttalande antaget vid Pappers Kongress i Gävle den 26 maj 2018

 

”Pappers förbundsmöte säger bestämt nej till att försämra rätten till att vidta stridsåtgärder, för det kommer att ytterligare förstärka makten över arbetsmarknaden till arbetsgivarens fördel.”

Uttalande om strejkrätten antaget av Pappers Förbundsmöte 23 november 2017


Elektrikerförbundet:

”– De ska ge fan i konflikträtten.”

Elektrikerförbundets förhandlingschef Urban Pettersson i Tidningen Elektrikern, 171124

—————————————————

Pendelklubben SEKO Stockholm

”Vi kräver att regeringen lägger ned Stridsåtgärdsutredningen och lämnar de tänkbara förslag som utredningen kommer fram till utan beaktande.

Utifall att regeringen väljer att gå vidare med förslag på inskränkningar i strejk- och konflikträtten uppmanar Seko Pendelklubben vårt eget förbund och andra fackföreningar att rusta för kamp i form av en politisk varningsstrejk.”

Antaget av Pendelklubbens medlemsmöte 25 maj 2018

—————————————————

SACO:

”Om inte strejkvapnet alltid finns i botten tappar vi makt som våra medlemmar kan komma att behöva”

Göran Arrius, ordförande för Saco i Aftonbladet 180216

—————————————————

Vårdförbundet: Rör inte strejkrätten!

Strejkrätten är en facklig grundbult som inte ska inskränkas.

Regeringen har tillsatt en utredning rörande strejkrätten, som ska presenteras den 31 maj. Vårdförbundet kommer att tillsammans med övriga TCO-förbund att lämna sin kommentar på utredningen när den presenteras i vår.

– Vårdförbundets syn på strejkrätten är tydlig och oförändrad – det är en facklig grundbult som inte ska inskränkas, säger Sineva Ribeiro, Vårdförbundets ordförande.

—————————————————

Sveriges Ingenjörer:

 ”En uppluckring av grundläggande fackliga rättigheter som kraftigt försvagar fackföreningarnas position och i grunden rubbar maktbalansen på svensk arbetsmarknad.”

”Strejkrätten får inte sättas ur spel” av Sveriges Ingenjörers ordförande Ulrika Lindstrand i Sveriges Ingenjörer 180226

—————————————————

Seko:

”Begränsas strejkrätten riskerar vi få en situation där arbetsgivarna kan avtalsshoppa, alltså att företagen själv kan välja vilket fack de vill teckna kollektivavtal med för att få ett billigare avtal. Det vore oacceptabelt om en socialdemokratisk regering bidrar till detta.”

”Seko kritiserar utredning om strejkrätten”, Sekos ordförande Valle Karlsson i Sekotidningen 180118

—————————————————

 

Finansförbundet:

”Strejkrätten är en grundlagsskyddad rättighet. Likaledes är det en rättighet för varje individ att själv välja vilket förbund som bäst kan företräda en. Det förbundet måste även fortsatt ha rätt att använda sig av stridsåtgärder för att få till kollektivavtal. Om arbetsgivaren själv skulle få välja ett avtal och tillämpa det på alla anställda skulle det leda till avtalsshopping.”

Ulrika Boëthius, ordförande i Finansförbundet. Arbetsvärlden 180123

 

—————————————————

E-post forsvarastrejkratten@gmail.com Timmar https://www.facebook.com/natverketforsvarastrejkratten/
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close