Anta uttalande!

De allra flesta förbund har uttalat sig mot alla försämringar i strejkrätten. Men det var innan LO,TCO och SACO lade fram ett eget förslag tillsammans med arbetsgivarna i Svenskt Näringsliv 5 juni 2018. Regeringen tog direkt upp förslaget som sitt, Sedan blev det tyst. Men detta förslag, Utvidgad fredsplikt, innehåller till stora delar samma sak som som regeringens utredning och därmed innebär samma risker som så många fackliga organisationer tidigare varnade för. Det är därför lika viktigt som innan att stoppa förslaget innan det går igenom i riksdagen. Att det nu har välsignelse från de fackliga centralorganisationernas ledningar gör inte saken bättre, det gör bara behovet av opinionsbildning och debatt så mycket större.

Det behövs att fler trycker på underifrån! Ett bra sätt är att anta uttalanden på olika typer av fackliga möten och skicka det till regeringen och de fackliga förbundsledningarna.

Här är ett enkelt förslag som går att utgå ifrån:

”I maj 2017 tillsatte regeringen Stridsåtgärdsutredningen med uppdrag att komma med förslag på hur strejkrätten kan begränsas för en fackförening, bland annat när en arbetsgivare redan har ett avtal med en annan fackförening.
Det ledde till stora protester i fackföreningsrörelsen. Nu har fack och arbetsgivare lagt fram ett gemensamt lagförslag som regeringen gjort till sitt. Också detta förlag skulle försvaga fackföreningsrörelsen kraftigt om det blir lag. Möjligheten att strejka är avgörande för att hindra arbetsgivare att ”avtalsshoppa”, alltså att välja det avtal som är billigast.

Strejken är fackföreningens viktigaste vapen och vår möjlighet att strejka är det enda som gör att arbetsgivarna över huvud taget är beredda att förhandla. Strejkrätten måste därför försvaras mot alla försök att tunna ut den.
Vi kräver därför
att regeringen lämnar såväl den egna utredningen som förslagen i Utvidgad stridsrätts utan beaktande.”

 

Skickas till

Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson:

arbetsmarknadsdepartementet.registrator@regeringskansliet.se

Skicka även till ditt eget förbund och gärna till oss forsvarastrejkratten@gmail.com

 

 

Annonser
E-post forsvarastrejkratten@gmail.com Timmar https://www.facebook.com/natverketforsvarastrejkratten/
%d bloggare gillar detta:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close